Πρόγραμμα

Δραστηριότητες & εγγραφές
Το πρόγραμμα της δραστηριότητας "Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός" για τους ενήλικες έχει ως εξής:
Δευτέρα - Πέμπτη
18.45-19.45: Τμήμα Α (νεοεισαχθέντων με κάποια εμπειρία στη δραστηριότητα & μέσου επιπέδου).
19.50-20.50: Τμήμα Β (μέσου επιπέδου).
20.55-22.00: Τμήμα Γ (προχωρημένου επιπέδου).
Τρίτη - Παρασκευή
18.00-19.00: Τμήμα Δ (προχωρημένου επιπέδου).
19.00-20.30: Τμήμα Ε1 (τμήμα παρουσιάσεων).
20.30-22.00: Τμήμα Ε2 (τμήμα παρουσιάσεων).
Τετάρτη
18.30-20.15: Τμήμα Ζ (νεοεισαχθέντων στη δραστηριότητα).
20.15-22.00: Τμήμα Η (μέσου επιπέδου).
Τρίτη - Πέμπτη (πρωινό τμήμα)
10.30-11.30: Τμήμα Θ (μέσου επιπέδου)

Τα παιδικά τμήματα λειτουργούν ως εξής:
Δευτέρα 17.30-18.30 παιδιά πρώτων τάξεων Δημοτικού (νεοεισερχόμενα στη δραστηριότητα).
Πέμπτη 17.30-18.30 παιδιά πρώτων τάξεων Δημοτικού (με προηγούμενη εμπειρία).
Σάββατο 10.30-11.30 παιδιά μεγαλύτερων τάξεων Δημοτικού (μέσο επίπεδο).
Σάββατο 11.30-12.30 παιδιά μεγαλύτερων τάξεων Δημοτικού (προχωρημένο επίπεδο).
Σάββατο 12.30-13.30 εφηβικό τμήμα.


Εκτός από τη δραστηριότητα "Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός" λειτουργεί και τμήμα διδασκαλίας παραδοσιακού τραγουδιού και χορωδίας, κάθε Παρασκευή 19.00-20.30 που θα ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου.

Εγγραφές στον Όμιλο και συμμετοχή στις δραστηριότητες:
- Από Δευτέρα 3/9 καθημερινά 18.30-21.30 και Σάββατο 11.30-13.30.

Έναρξη μαθημάτων για τους ενήλικες (πρωινά & απογευματινά τμήματα) τη Δευτέρα 3/9.
Έναρξη μαθημάτων για τα παιδικά και εφηβικά τμήματα από Δευτέρα 10/9.

Με την εγγραφή θα ρυθμίζεται και η ένταξη ενηλίκων και παιδιών ή εφήβων στο αντίστοιχο τμήμα.

Σας περιμένουμε!!!