Κοπή Πίττας

Κοπή πίτας 2023 Αίθουσα εκδηλώσεων 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου

Κοπή πίτας 2024 Αίθουσα εκδηλώσεων 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου