Βιογραφικά

Ειδικός Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού
Διδάκτωρ της ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ. Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής. Δάσκαλος και ερευνητής του ελληνικού παραδοσιακού χορού.