Το αλάτι της γης - Ο σαλταδόρος, Τα ρεμπέτικα του '40