Ασημένια αλυσίδα - Πουλιά πετούμενα - Σέλφω, Βοβούσα - ΧΟΡΟΠΑΙΔΕΙΑ 2016