Δώδεκα χρονών κορίτσι - Βαμβακόφυτο Σερρών, ΧΟΡΟΠΑΙΔΕΙΑ 2016